کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی محمد حسین فیلی   

سوابق شغلی
  کارشناس طراحی و مهندسی
شرکت/سازمان: لاستیک سازی گیلان
از تاریخ: دي 1389     تا تاریخ: دي 1392
کشور: ایران  شهر: رشت
توضیحات: علت ترک کار پرداخت نکردن بموقع حقوق
  کارشناس طراحی
شرکت/سازمان: صدر ماشین شایان
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: دي 1389
کشور: ایران  شهر: رشت
توضیحات: علت ترک کار پایین بودن حقوق
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 مرداد 1388 لیسانس مهندسی مکانیک ساخت وتولید آزاد اسلامی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

مدرک علمی: مدارک داخلی

دوره  آموزشی   :  خطا ناپذیر سازی   (POKA YOKE) گواهینامه از شرکت صنایع گستران ناب به مدت 8 ساعت

دوره  آموزشی   :  تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA) گواهینامه از شرکت صنایع گستران ناب به مدت16 ساعت

دوره  آموزشی   :  تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت( ISO 9001:2008) گواهینامه از شرکت صنایع گستران ناب به مدت 8 ساعت

دوره  آموزشی   :  نگهداری و تعمیرات پیشگیرا نه(PM) گواهینامه از شرکت پویا سیستم پارسیان به مدت 10 ساعت

دوره  آموزشی   :  ابعاد و   تلرانس گذاری هندسی( GD8T) ) گواهینامه از شرکت پویا سیستم پارسیان به مدت 8 ساعت

مدرک علمی: مدارک خارجی

دوره  آموزشی   ( EFQM)      :   گواهینامه  از آکادمیIMQ 

دوره  آموزشی   :     (   SPC) گواهینامه  از آکادمیIMQ 

دوره  آموزشی   :     (ISO/TS1694:2002) گواهینامه  از آکادمیIMQ 

دوره  آموزشی   :                 ( (FMEA گواهینامه  از آکادمیTÜVRheinland

دوره  آموزشی   :                 (TPM) گواهینامه  از آکادمیTÜV Rheinland