کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی محمد فیروزآبادی   

سوابق شغلی
  مدیرطرح
شرکت/سازمان: مشاور راهسازی راهور
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: دي 1396
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شهرداری م یک
  اجرای ساختمان
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1392     تا تاریخ: فروردين 1394
کشور: ایران  شهر: تهرتن
توضیحات: آپارتمان سازی
  مدیر پروژه
شرکت/سازمان: راهسازی کاریزراه
از تاریخ: فروردين 1385     تا تاریخ: فروردين 1392
کشور: ایران  شهر: سیستان و بلوچستان

  مهندس دفتر فنی و مدیر پروژه
شرکت/سازمان: راهسازی پاز
از تاریخ: دي 1378     تا تاریخ: فروردين 1385
کشور: ایران  شهر: سیستان و بلوچستان

  مهندس طول خط و اجرا
شرکت/سازمان: ساهختمانی راهسازی پل بانان
از تاریخ: فروردين 1377     تا تاریخ: دي 1378
کشور: ایران  شهر: قزوین
توضیحات: راهسازی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1378 دي 1380 فوق لیسانس عمران حمل ونقل آزاد تهران ۱۶ تهران ایران
مهر 1372 دي 1377 لیسانس عمران حمل ونقل آزاد تهران ۱۳.۶ تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری