کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی zahra afshin   

سوابق شغلی
  کارشناس کنترل پروژه
شرکت/سازمان: ماشین سازی شمال پیروز
از تاریخ: فروردين 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سلمانشهر

  کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید
شرکت/سازمان: ماشین سازی شمال پیروز
از تاریخ: تير 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سلمانشهر

  کارشناس تضمین کیفیت و مهندسی کیفیت
شرکت/سازمان: ماشین سازی شمال پیروز
از تاریخ: دي 1390     تا تاریخ: تير 1391
کشور: ایران  شهر: سلمانشهر
توضیحات: در همین شرکت به مدت 6 ماه در واحد تضمین کیفیت مشغول به کار بودم.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 بهمن 1390 لیسانس مهندسی صنایع پیام نور نوشهر ایران