کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی طیبه زادشیر عراقی   

سوابق شغلی
  مسئول دفتر
شرکت/سازمان: شهربازی سرپوشیده جم
از تاریخ: دي 1395     تا تاریخ: تير 1398
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: کلیه امور مربوط به اداری و تبلیغاتی و طراحی شهربازی زیر نظر بنده انجام می گرفت.
  مسئول فروش
شرکت/سازمان: نمایندگی درب و پنجره الومینیوم
از تاریخ: مرداد 1395     تا تاریخ: آذر 1395
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: مسئول بخش فروش و بازاریابی
  ویزیتور تلفنی
شرکت/سازمان: آفتاب
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: مرداد 1395
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: دعوت از مدیریان موفق سراسر کشور به همایشهای موفقیت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری