کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی آزاده نوروزیان   

سوابق شغلی
  کارمند اداری
شرکت/سازمان: اریا مبدل پرشیا
از تاریخ: تير 1386     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس
شرکت/سازمان: پارس شیر
از تاریخ: تير 1381     تا تاریخ: مرداد 1384
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: کارشناس فروش و پروژه
  کارمند فروش
شرکت/سازمان: ساعت فرآیند
از تاریخ: فروردين 1379     تا تاریخ: آبان 1381
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: کارمند مونتاژ
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
تمام توضیحات کامل و درست بوده است