کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علی خوش طینت   

سوابق شغلی
  کارشناس اجرا
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی کومار- پتروشیمی مکران
از تاریخ: اسفند 1394     تا تاریخ: تير 1396
کشور: ایران  شهر: چابهار

  کارشناس اجرا
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی تارا
از تاریخ: تير 1394     تا تاریخ: اسفند 1394
کشور: ایران  شهر: کنارک

  کارشناس اجرا - دفتر فنی
شرکت/سازمان: شرکت دوران سازان باربد
از تاریخ: آبان 1390     تا تاریخ: دي 1392
کشور: ایران  شهر: تبریز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 شهريور 1391 لیسانس مهندسی تکنولوژی الکترونیک غیرانتفاعی سراج 15.89 تبریز ایران
مهر 1386 شهريور 1388 فوق دیپلم برق - الکترونیک غیرانتفاعی سراج 14.66 تبریز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری