کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مشتاق جمالپور   

سوابق شغلی
  کار دانشجویی
شرکت/سازمان: دانشگاه
از تاریخ: دي 1387     تا تاریخ: خرداد 1389
کشور: ایران  شهر: مسجد سلیمان
توضیحات: تعمیر,سرویس و نگهداری سیستمهای کامپیوتری سایت دانشگاه
  تعمیر کار نرم افزار موبایل
شرکت/سازمان: فروشگاه و تعمیرگاه موبایل
از تاریخ: ارديبهشت 1381     تا تاریخ: مهر 1383
کشور: ایران  شهر: اهواز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1390 بهمن 1393 لیسانس -مهندسی تکنولوژی نرم افزار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
مربی والیبال