کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی jalal bayat   

سوابق شغلی
  کارشناس روابط عمومی.مسئول دفتر. تبلیع و ترویج
شرکت/سازمان: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
از تاریخ: شهريور 1389     تا تاریخ: خرداد 1392
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: کارشناس روابط عمومی_ مسئول دفتر مدیر _ مدیر کمیته ی هماهنگی امور نمایشگاه بین المللی قران_ مدیرکارگروه اجرائی جشنواره بین المللی قران_ مسئول دبیرخانه ی جشنواره و نمایشگاه بین اللمللی_ مدیرکمیته ی پشتیبانی مالی و قراردادها،نظارت ارزشیابی،_ مسئول دفتر و پیگیری امور 3 بخش دفتر قائم مقام معاون وزیر ارشاد، مدیر کمیته ی مالی و قراردادها، نظارت و ارزشیابی و....
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری