کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی حورا احمدی   

سوابق شغلی
  تحلیل گر و برنامه نویس
شرکت/سازمان: مهندسین مشاور سامان انرژی
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  برنامه نویس و تحلیل گر
شرکت/سازمان: آئین رایانه اصفهان
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  آموزگار
شرکت/سازمان: آموزشگاه ارسطو و نگرش
از تاریخ: تير 1389     تا تاریخ: بهمن 1391
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: دارای کارت مربی گری
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 بهمن 1389 لیسانس منهدسی نرم افزار آزاد اسلامی واحد نجف آباد 14/67 اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری