کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی hossein jebelli   

سوابق شغلی
  نجات غریق
شرکت/سازمان: آبادیس
از تاریخ: آبان 1395     تا تاریخ: شهريور 1396
کشور: ایران  شهر: کیش

  دستیار تدارکات
شرکت/سازمان: پارس میکا
از تاریخ: آبان 1393     تا تاریخ: خرداد 1394
کشور: ایران  شهر: کیش

  انباردار
شرکت/سازمان: OTS
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: مرداد 1393
کشور: ایران  شهر: کیش
توضیحات: سابقه کار انبارداری و لوجستیک در شرکت ذکر شده
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1370 شهريور 1384 دیپلم دیپلم علوم انسانی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری