کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی shirin mousavi   

سوابق شغلی
  فروشنده بیمه عمر
شرکت/سازمان: شرکت بیمه پارسیان
از تاریخ: ارديبهشت 1389     تا تاریخ: بهمن 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  بازرس تلفنی
شرکت/سازمان: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
از تاریخ: خرداد 1386     تا تاریخ: خرداد 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1395 دانشجو فوق لیسانس ریاضی گرایش جبر ازاد واحد تهران شمال تهران ایران
مهر 1379 تير 1385 لیسانس ریاضی کاربردی ازاد ۴۵'۱۳ کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
همچنین در چندین شرکت مختلف به صورت منشی مشغول به کار بودم و چندین سال میباشد که تدریس خصوصی ریاضی و کامپیوتر را انجام میدهم