کارگروههای عمومی
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی atefeh salemi   

سوابق شغلی
  کارمند صدور
شرکت/سازمان: شرکت بیمه سینا
از تاریخ: آبان 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مدیر فروش
شرکت/سازمان: اسیا
از تاریخ: تير 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: عاطفه سالمی لیسانس بیمه از دانشگاه بین المللی امام رضا با معدل کل16/60 باسابقه ی کاری و در حال حاضر مدیر فروش شرکت بیمه اسیا نمایندگی متولی هستم جویای کار اداری در شرکتهای بیمه و همچنین جویای جذب بازاریاب برای فروش بیمه هستم در صورت تمایل به این ادرس میل بزنید s_atefeh68@rocketmail.com
  کارورز
شرکت/سازمان: شرکت بیمه پاسرگاد
از تاریخ: تير 1390     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 تير 1392 لیسانس مدیریت بیمه بین امللی امام رضاع 16/60 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری