کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی حنانه قاسمی   

سوابق شغلی
  مسئول دفتر
شرکت/سازمان: شرکت هولدینگ ال جی
از تاریخ: تير 1398     تا تاریخ: مهر 1398
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول راه اندازی تجهیزات آزمایشگاه
شرکت/سازمان: شرکت پارسوآ اکسیر آزما
از تاریخ: آبان 1397     تا تاریخ: تير 1398
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول دستگاه برش
شرکت/سازمان: کارخانه تولید پلاستوفوم
از تاریخ: آذر 1390     تا تاریخ: تير 1392
کشور: ایران  شهر: کرج

  نسخه پیچ داروخانه
شرکت/سازمان: داروخانه
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: مهر 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 شهريور 1392 لیسانس مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی آزاد تهران شمال ۱۲/۵۶ تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری