کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
محمد رضا آل اسحق
 لیسانس - کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر - گرایش نرم افزار

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی بهزاد عیوضی   

سوابق شغلی
  مهندس معدن
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: فروردين 1396
کشور: ایران  شهر:

  مهندس معدن
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: خرداد 1396
کشور: ایران  شهر:

  مهندس معدن
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1394     تا تاریخ: تير 1394
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 آبان 1396 فوق لیسانس مهندس معدن-فراوری تربیت مدرس ۱۶.۰۱ تهران ایران
فروردين 1389 تير 1394 لیسانس مهندس معدن-استخراج زنجان ۱۶.۱ زنجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری