کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی behzad azarmehr   

سوابق شغلی
  مدیر شبکه ها لینوکسی و برنامه نویس
شرکت/سازمان: مرکز تحقیقات صنایع و انفورماتیک
از تاریخ: ارديبهشت 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مدیریت شبکه های لینوکسی و برنامه نویس
  مدیر شبکه
شرکت/سازمان: ارتش
از تاریخ: دي 1386     تا تاریخ: ارديبهشت 1388
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مدیریت شبکه های لینوکسی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری