کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی علی بقایی   

سوابق شغلی
  معاون مدیر عامل
شرکت/سازمان: پشم ریسی میهن
از تاریخ: خرداد 1385     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: تهران و یزد

  مدیر شعبه
شرکت/سازمان: Pizza Hut
از تاریخ: اسفند 1380     تا تاریخ: آبان 1383
کشور: آمریکا  شهر: San Jose

  فروشنده
شرکت/سازمان: CompuSource
از تاریخ: بهمن 1379     تا تاریخ: دي 1380
کشور: اسپانیا  شهر: San Jose

  معاون مدیر عامل
شرکت/سازمان: پشم ریسی میهن
از تاریخ: خرداد 1376     تا تاریخ: آبان 1379
کشور: ایران  شهر: تهران و یزد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری